“Betaalbare gezondheidszorg staat onder druk en daarmee indirect ook onze gezondheid. Innovatieve inkoopoplossingen in de zorg dragen voor een belangrijk deel bij aan het beter beheersbaar maken van die hoge zorgkosten.”

DE HUIDIGE SITUATIE

De uitgaven aan zorg en welzijn, incl. kinderopvang. 8,9 miljard meer dan in 2019 Bron: CBS 29.06.21

De inkoopkosten van Nederlandse ziekenhuizen. Dat maakt 32% van de totale kosten. Bron: Gupta Strategists; Waardegedreven inkoop 2017

De te realiseren inkoopbesparingen indien ziekenhuizen samenwerken op het gebied van inkoop. Bron: Skipr uit NMa o.b.v. onderzoek door Ecorys onderzoeksbureau, 16.02.12

HET IDEE

Inkoop in de gezondheidszorg makkelijker, toegankelijker, transparanter en moderner maken. Dat is de gedachte achter de oprichting van dit inkoopplatform. We leven in een tijd van explosieve stijging van de zorgkosten. Enkele oorzaken van die hoge zorgkosten zijn vooruitgang in technologie en vergrijzing. Mede bepalend zijn hoge inkoopkosten waar ziekenhuizen en zorginstellingen mee te maken krijgen. Die hoge inkoopkosten hebben vele ziekenhuizen en andere zorginstellingen financieel al in zwaar weer gebracht met verregaande gevolgen voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen, maar uiteindelijk ook voor de patiënt. Dat heeft er mede toe geleid dat men al langere tijd op zoek is naar inkoopbesparende maatregelen om die inkoopkosten te beheersen. De inkoopsector probeert met nieuwe oplossingen daar een bijdragen aan te leveren door slimmer in te kopen. Desondanks slaagt die er maar mondjesmaat in grote besparingen te realiseren. Daarnaast is innovatie van de inkoopsector een proces dat niet snel genoeg lijkt te gaan. En de mogelijkheden om wel besparingen te realiseren blijven tevens onvoldoende benut en onvoldoende geprofessionaliseerd. Terwijl vele onderzoeken naar inkoopbesparende oplossingen hebben aangetoond dat als ziekenhuizen samen werken met inkoop er tot 40% aan inkoopkosten bespaard kan worden.

Met een beproefd en succesvol concept als een platform (marketplace) willen wij de eerste stap zetten richting vernieuwing van inkoop in de gezondheidszorg. Want hoe populair en snelgroeiend platformen in de huidige economie ook zijn gebleken, in de gezondheidszorg wordt daar niet of nauwelijks gebruik van gemaakt. Wij willen onze vernieuwende ideeën over inkoop vormgeven en met dit platform is de eerste stap gezet.

Wij willen u als inkoper in de zorg een nieuw concept bieden waar u kunt inkopen op een manier die past bij de huidige moderne samenleving. Een platform waar u alle leveranciers, alle verkopers gewoon op één plek heeft. Een plek waar u vrijuit kunt overleggen en onderhandelen over producten en prijzen alvorens u ze aanschaft. Alles gewoon online. Een platform waar u inkoopoplossingen en mogelijkheden krijgt die u elders niet vindt in de gezondheidszorg en die u grote besparingen oplevert. U kunt bij ons alle medische artikelen vinden die u nodig heeft, maar ook alle andere producten die nodig zijn voor uw bedrijfsvoering in de gezondheidszorg. Dat betekent alle producten voor diagnostiek en behandeling in alle medische specialismen, maar ook inventaris en meubilair, kantoorartikelen, enzovoorts. Zo kunt u bij ons terecht voor bijvoorbeeld medische hulpmiddelen, PBM, laboratorium artikelen, stethoscopen of bloeddrukmeters, maar ook voor de inrichting van uw medische praktijk, relatiegeschenken of medische apparatuur.

Voor onze verkopers willen wij een platform zijn waar ze zichzelf kunnen laten zien aan de gezondheidszorg in binnen– en buitenland. Een extra afzetmarkt naast hun eigen onderneming. Een plek waar allerlei nieuwe verkooptools beschikbaar zijn die hen zullen helpen met hun verkopen. Een inkoopplatform dat meer verkopen en meer omzet zal brengen, vanwege de opzet en mogelijkheden hier.

Met onze vernieuwende oplossingen willen wij uiteindelijk bereiken dat inkoper in de zorg en verkopers beiden voordeel behalen zodat voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat.

Clinics & Co is een inkoopplatform voor de gezondheidszorg dat een deel van het inkoopproces al voor de inkoper doet. Wij controleren onze verkopers op bedrijfsgegevens, licenties en certificeringen. Zo weet u als inkoper met wie u zaken doet en is de verkoper ervan verzekerd deel uit te maken van een kwalititeitsplatform. Dat is voor alle partijen prettig zaken doen.

 

MISSIE & VISIE

Het concept Clinics & Co is na jaren van marktonderzoek, studie, maatschappelijke betrokkenheid en een behoorlijke dosis motivatie op de markt gebracht.

Missie

Verkoper en koper in de gezondheidszorg samenbrengen en samen tot vernieuwende en meer kostenbesparende inkoopoplossingen komen. Een inkoopplatform waar het vertrouwd zaken doen is, voor verkoper en koper. Een plek waar koper en verkoper graag samenkomen, een inkoopplatform waar iedereen beter van wordt. Dat is onze missie.

Visie

In een tijd waarbij er sterke behoefte is aan inkoopbesparingen in de zorg, wil Clinics & Co inkoop vernieuwen en verbeteren en zo tot kostenbesparingen komen. Dat is de visie, de rode lijn voor de toekomst van Clinics & Co en dus voor u als koper.

Waarden

Een inkoopplatform dat bestaande inkoopoplossingen gebruikt en vernieuwende verbeterende ideeën bedenkt én daadwerkelijk toepast binnen dit platform. Dat vraagt moed, dat vraagt lef, dat vraagt visie. Dat is waar wij dan ook voor staan.Ons motto: ‘Het succes van morgen is wat u ontwerpt in het heden.’

HET TEAM

Het Clinics & Co team bestaat uit betrokken, hard werkende medewerkers en de oprichter die zelf uit de gezondheidszorg komt. Wij doen elke dag ons best om klant (gezondheidszorg) en verkoper (medische webshops en leveranciers) op ons platform de beste service te verlenen. Wij geloven in ons concept en geloven dat we voor beide partijen een win-win-situatie kunnen creëren. Wij zijn een team waarin ruimte is voor ieders visie en inbreng. Als team staan wij elke dag voor u klaar, voor verkoper en klant.

Onze bedrijfswaarden hebben we met enthousiasme overgenomen van onze grootste voorbeelden uit de ondernemerswereld. Een van die bedrijfswaarden is dat je je onderneming prima kunt uitbouwen en tegelijkertijd de menselijke maat en goed leiderschap centraal stellen. Die lessen staan bekend als de 3P’s: people, process en product. Deze lessen proberen wij bij Clinics & Co zo goed mogelijk in de praktijk te brengen.

Een goed bedrijf wordt geleid door goede mensen en er werken goede, gelukkige mensen. ‘Zorg voor uw mensen en zij zullen voor u zorgen’. Wij hebben oog en hart voor de mensen die voor en met ons werken, van medewerkers tot de verkopers op het platform. Iedereen moet zich bij ons gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Clinics & Co zijn wij samen, dat doen we samen.

Wanneer je processen goed op orde zijn, zal je bedrijf in principe goed moeten kunnen draaien. Het goed vastleggen van processen en medewerkers hierin trainen, maakt hier deel van uit. Bij Clinics & Co werken we dagelijks aan de verbetering van onze processen. We nemen daarvoor alle input mee; van medewerkers, de verkopers en van andere professionals. Vervolgens trainen we samen met onze medewerkers die processen, voor een maximaal en positief effect op het bedrijf. Onze gedachte is: een goed idee is mooi, maar de juiste uitvoering is alles. Zo profiteert u als klant op ons platform van al onze procesverbeteringen.

Voor elk goed product is een markt, maar als u een goed product hebt, zoek dan altijd naar verbeteringen. Hoewel wij overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van ons inkoopplatform, zijn wij altijd bezig met verbetering en het volgende nieuwe idee voor klant en verkopers. Daar staan wij voor!

HOE IS HET IDEE ONTSTAAN?

Het idee om inkoopplatform Clinics & Co op te richten is ontstaan vanuit de wens een bijdrage te leveren aan nieuwe inkoopbesparende oplossingen in de zorg in een maatschappij met sterk oplopende zorgkosten. Bepalende factoren voor die hoge zorgkosten zijn onder andere vergrijzing, nieuwe medische behandeltechnieken, maar vooral ook hoge inkoopkosten. Huidige oplossingen voor inkoopbesparingen hebben doorgaans nog te weinig effect of zijn onvoldoende doorontwikkeld. Een voorbeeld van onvoldoende doorontwikkeling is het fenomeen 'centrale inkoop'. Een goed concept, maar waar momenteel nog onvoldoende uit gehaald kan worden zodat alle zorginstellingen daar hun voordeel mee kunnen doen.

HOE GAAT HET VERHAAL VERDER?

Het idee van een inkoopplatform speciaal voor de gezondheidszorg is de eerste stap om inkoop in de gezondheidszorg te vernieuwen. Het is ook een goede basis om met andere vernieuwende inkoopoplossingen te komen. Platformen hebben hun succes wereldwijd bewezen, er was alleen nog niet zoiets speciaal voor de gezondheidszorg.

Clinics & Co wil gezondheidszorg en verkopers samenbrengen, meer inkoop en verkoopgemak bieden en een win-win-situatie creëren voor beide partijen

Clinics & Co Nieuwsbrief

Hoor als eerste het laatste nieuws